ROMWE


ROMWE

<-返回查看所有 ROMWE 優惠代碼 / ROMWE 優惠

Romwe係一間以街頭拍攝,Fast fashion為主打嘅女性服裝品牌,價錢及設計上主要針對20~34嘅女性。由於服飾設計新穎,產品具多樣性以及定位清晰,因此Romwe已經係年輕女性心目中建立左不可動搖嘅地位。

-USD$3

訂閱電郵

Romwe 優惠 – 訂閱電郵可享首次購物USD$3 Off

Romwe 係咩?Romwe係一間以街頭拍攝,Fast fashion為主打嘅女性服裝品牌,價錢及設計上主要針對20~34嘅女性。由於服飾設計新穎,產品具多樣性以及定位清晰,因此Romwe已經係年輕女性心目中建立左不可動搖嘅地位。

現凡於官方網站訂閱電郵,可享首次購物USD$3 Off,並沒有最低購買限額

Source:Romwe

-USD$5

網上購物優惠

Romwe 優惠代碼 -購買滿指定金額可享USD$5 OFF

嘩!外國知名品牌Romwe推出了限定優惠,只要買滿USD$69,並輸入優惠代碼,就可以即時享有USD$5 OFF,要運送到香港,只要買滿USD$59,就可以免費送到香港。

Source:Romwe